Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Österleden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Österleden

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Österleden 1508 12,7% 27,1% 27,7% 32,6% 5,3% 51,5% 48,5% 0,3% 1,5%
Summa 1508 12,7% 27,1% 27,7% 32,6% 5,3% 51,5% 48,5% 0,3% 1,5%

http://www.val.se