Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1746 20,0% 20,2% 18,7% 41,1% 6,0% 45,2% 54,8% 0,2% 1,3%
Summa 1746 20,0% 20,2% 18,7% 41,1% 6,0% 45,2% 54,8% 0,2% 1,3%

http://www.val.se