Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Åkra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Åkra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Åkra 1448 21,3% 26,0% 20,1% 32,6% 6,8% 45,4% 54,6% 0,2% 1,8%
Summa 1448 21,3% 26,0% 20,1% 32,6% 6,8% 45,4% 54,6% 0,2% 1,8%

http://www.val.se