Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Kungsängen-Valla-Vasastaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kungsängen-Valla-Vasastaden

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kungsängen-Valla-Vasastaden 1402 19,7% 23,9% 26,5% 30,0% 8,8% 50,4% 49,6% 0,6% 0,8%
Summa 1402 19,7% 23,9% 26,5% 30,0% 8,8% 50,4% 49,6% 0,6% 0,8%

http://www.val.se