Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Sala N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sala N

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sala N 1476 13,3% 28,1% 26,2% 32,4% 5,6% 50,7% 49,3% 0,1% 0,7%
Summa 1476 13,3% 28,1% 26,2% 32,4% 5,6% 50,7% 49,3% 0,1% 0,7%

http://www.val.se