Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Sala Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sala Ö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sala Ö 1261 13,1% 30,1% 28,5% 28,2% 5,1% 52,3% 47,7% 0,4% 0,7%
Summa 1261 13,1% 30,1% 28,5% 28,2% 5,1% 52,3% 47,7% 0,4% 0,7%

http://www.val.se