Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Sala S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sala S

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sala S 1628 15,5% 34,6% 25,6% 24,3% 6,3% 51,0% 49,0% 0,2% 0,7%
Summa 1628 15,5% 34,6% 25,6% 24,3% 6,3% 51,0% 49,0% 0,2% 0,7%

http://www.val.se