Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Dalhem, Gärdesta, Hagaberg m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Dalhem, Gärdesta, Hagaberg m.fl.

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Dalhem, Gärdesta, Hagaberg m.fl. 1532 13,6% 30,9% 25,2% 30,3% 6,3% 49,0% 51,0% 0,3% 0,8%
Summa 1532 13,6% 30,9% 25,2% 30,3% 6,3% 49,0% 51,0% 0,3% 0,8%

http://www.val.se