Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Västerfärnebo - Västerbykil

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västerfärnebo - Västerbykil

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västerfärnebo - Västerbykil 1651 11,8% 28,6% 24,7% 34,8% 4,5% 50,3% 49,7%   1,3%
Summa 1651 11,8% 28,6% 24,7% 34,8% 4,5% 50,3% 49,7% 1,3%

http://www.val.se