Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Kila - Fläckebo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kila - Fläckebo

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kila - Fläckebo 1413 12,6% 28,8% 27,4% 31,2% 5,2% 51,1% 48,9% 0,6% 1,2%
Summa 1413 12,6% 28,8% 27,4% 31,2% 5,2% 51,1% 48,9% 0,6% 1,2%

http://www.val.se