Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Kumla-Ransta-Tärna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kumla-Ransta-Tärna

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kumla-Ransta-Tärna 1416 14,6% 30,6% 24,9% 29,8% 6,1% 52,2% 47,8% 0,4% 1,3%
Summa 1416 14,6% 30,6% 24,9% 29,8% 6,1% 52,2% 47,8% 0,4% 1,3%

http://www.val.se