Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Möklinta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Möklinta

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Möklinta 965 12,1% 24,7% 29,2% 34,0% 4,1% 51,9% 48,1% 0,5% 1,1%
Summa 965 12,1% 24,7% 29,2% 34,0% 4,1% 51,9% 48,1% 0,5% 1,1%

http://www.val.se