Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Färnäs-Nusnäs-Garsås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Färnäs-Nusnäs-Garsås

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Färnäs-Nusnäs-Garsås 1664 13,6% 24,9% 27,2% 34,4% 5,5% 52,7% 47,3% 0,2% 0,7%
Summa 1664 13,6% 24,9% 27,2% 34,4% 5,5% 52,7% 47,3% 0,2% 0,7%

http://www.val.se