Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Noret Norra-Bergkarlås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Noret Norra-Bergkarlås

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Noret Norra-Bergkarlås 1368 16,3% 30,3% 22,6% 30,8% 5,0% 49,1% 50,9% 0,8% 1,3%
Summa 1368 16,3% 30,3% 22,6% 30,8% 5,0% 49,1% 50,9% 0,8% 1,3%

http://www.val.se