Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Stranden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Stranden

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stranden 1443 19,8% 24,9% 21,9% 33,5% 5,6% 45,6% 54,4% 0,6% 1,7%
Summa 1443 19,8% 24,9% 21,9% 33,5% 5,6% 45,6% 54,4% 0,6% 1,7%

http://www.val.se