Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Vika-Venjan-Selbäck

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vika-Venjan-Selbäck

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vika-Venjan-Selbäck 1024 10,8% 22,6% 25,1% 41,5% 3,4% 51,8% 48,2% 0,8% 1,3%
Summa 1024 10,8% 22,6% 25,1% 41,5% 3,4% 51,8% 48,2% 0,8% 1,3%

http://www.val.se