Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Morkarlby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Morkarlby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Morkarlby 1465 13,1% 31,3% 22,8% 32,8% 5,1% 48,9% 51,1% 0,3% 1,4%
Summa 1465 13,1% 31,3% 22,8% 32,8% 5,1% 48,9% 51,1% 0,3% 1,4%

http://www.val.se