Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Noret Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Noret Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Noret Södra 1381 15,7% 27,8% 25,1% 31,4% 4,8% 49,0% 51,0% 0,5% 1,8%
Summa 1381 15,7% 27,8% 25,1% 31,4% 4,8% 49,0% 51,0% 0,5% 1,8%

http://www.val.se