Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Öna-Kråkberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Öna-Kråkberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Öna-Kråkberg 1454 13,6% 28,6% 25,9% 31,9% 4,7% 49,7% 50,3% 0,3% 1,3%
Summa 1454 13,6% 28,6% 25,9% 31,9% 4,7% 49,7% 50,3% 0,3% 1,3%

http://www.val.se