Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Utmeland-Hånåkni

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Utmeland-Hånåkni

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Utmeland-Hånåkni 1171 15,3% 28,0% 25,0% 31,7% 7,1% 50,4% 49,6% 0,3% 1,3%
Summa 1171 15,3% 28,0% 25,0% 31,7% 7,1% 50,4% 49,6% 0,3% 1,3%

http://www.val.se