Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Klockarhagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Klockarhagen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Klockarhagen 1276 16,3% 24,7% 21,2% 37,9% 5,6% 48,6% 51,4% 0,5% 1,2%
Summa 1276 16,3% 24,7% 21,2% 37,9% 5,6% 48,6% 51,4% 0,5% 1,2%

http://www.val.se