Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Våmhus-Bonäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Våmhus-Bonäs

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Våmhus-Bonäs 1351 16,3% 26,1% 24,6% 33,1% 5,4% 52,3% 47,7% 0,1% 0,3%
Summa 1351 16,3% 26,1% 24,6% 33,1% 5,4% 52,3% 47,7% 0,1% 0,3%

http://www.val.se