Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Östnor-Hemus-Långlet-Oxberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Östnor-Hemus-Långlet-Oxberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östnor-Hemus-Långlet-Oxberg 1110 12,8% 26,6% 26,5% 34,1% 5,2% 51,7% 48,3% 0,5% 0,6%
Summa 1110 12,8% 26,6% 26,5% 34,1% 5,2% 51,7% 48,3% 0,5% 0,6%

http://www.val.se