Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Sollerö-Isunda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sollerö-Isunda

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sollerö-Isunda 1372 8,8% 25,7% 23,1% 42,3% 3,6% 50,1% 49,9% 0,4% 2,3%
Summa 1372 8,8% 25,7% 23,1% 42,3% 3,6% 50,1% 49,9% 0,4% 2,3%

http://www.val.se