Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Säter 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Säter 1

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Säter 1 1304 16,4% 25,5% 22,2% 36,0% 5,8% 46,7% 53,3% 0,2% 1,8%
Summa 1304 16,4% 25,5% 22,2% 36,0% 5,8% 46,7% 53,3% 0,2% 1,8%

http://www.val.se