Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Gustafs N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Gustafs N

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gustafs N 1550 11,7% 32,3% 25,0% 31,0% 4,6% 52,3% 47,7% 0,5% 0,6%
Summa 1550 11,7% 32,3% 25,0% 31,0% 4,6% 52,3% 47,7% 0,5% 0,6%

http://www.val.se