Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Gustafs S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Gustafs S

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gustafs S 1016 14,3% 28,5% 27,8% 29,4% 3,5% 51,1% 48,9% 0,1% 1,4%
Summa 1016 14,3% 28,5% 27,8% 29,4% 3,5% 51,1% 48,9% 0,1% 1,4%

http://www.val.se