Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Vindelns västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vindelns västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vindelns västra 1329 14,8% 27,3% 21,4% 36,4% 5,9% 46,7% 53,3% 0,5% 1,2%
Summa 1329 14,8% 27,3% 21,4% 36,4% 5,9% 46,7% 53,3% 0,5% 1,2%

http://www.val.se