Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Vindelns östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vindelns östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vindelns östra 922 12,5% 28,7% 23,4% 35,4% 5,3% 50,1% 49,9%   1,0%
Summa 922 12,5% 28,7% 23,4% 35,4% 5,3% 50,1% 49,9% 1,0%

http://www.val.se