Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Hällnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hällnäs

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hällnäs 819 9,4% 22,2% 25,5% 42,9% 4,2% 55,2% 44,8% 1,2% 0,6%
Summa 819 9,4% 22,2% 25,5% 42,9% 4,2% 55,2% 44,8% 1,2% 0,6%

http://www.val.se