Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Tvärålund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Tvärålund

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tvärålund 1006 12,2% 28,8% 25,6% 33,3% 4,2% 54,3% 45,7% 0,7% 0,7%
Summa 1006 12,2% 28,8% 25,6% 33,3% 4,2% 54,3% 45,7% 0,7% 0,7%

http://www.val.se