Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Lycksele

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lycksele

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lycksele 1638 18,2% 23,6% 21,2% 36,9% 7,6% 46,6% 53,4% 0,2% 1,5%
Summa 1638 18,2% 23,6% 21,2% 36,9% 7,6% 46,6% 53,4% 0,2% 1,5%

http://www.val.se