Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Södermalm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Södermalm

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Södermalm 1298 18,5% 24,2% 25,2% 32,1% 7,2% 46,2% 53,8% 0,3% 1,3%
Summa 1298 18,5% 24,2% 25,2% 32,1% 7,2% 46,2% 53,8% 0,3% 1,3%

http://www.val.se