Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Villaryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Villaryd

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Villaryd 1729 17,6% 26,3% 25,4% 30,7% 6,4% 49,4% 50,6% 0,1% 1,4%
Summa 1729 17,6% 26,3% 25,4% 30,7% 6,4% 49,4% 50,6% 0,1% 1,4%

http://www.val.se