Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Forsdala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Forsdala

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Forsdala 1287 17,5% 33,1% 24,9% 24,5% 6,4% 51,3% 48,7% 0,2% 1,1%
Summa 1287 17,5% 33,1% 24,9% 24,5% 6,4% 51,3% 48,7% 0,2% 1,1%

http://www.val.se