Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Kattisavan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kattisavan

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kattisavan 433 11,3% 23,6% 31,4% 33,7% 4,8% 55,7% 44,3% 0,7% 0,7%
Summa 433 11,3% 23,6% 31,4% 33,7% 4,8% 55,7% 44,3% 0,7% 0,7%

http://www.val.se