Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Knaften

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Knaften

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Knaften 699 10,7% 25,2% 24,5% 39,6% 3,3% 52,8% 47,2%   0,7%
Summa 699 10,7% 25,2% 24,5% 39,6% 3,3% 52,8% 47,2% 0,7%

http://www.val.se