Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Björksele

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Björksele

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Björksele 603 10,0% 23,4% 26,0% 40,6% 4,5% 54,4% 45,6% 0,7% 1,0%
Summa 603 10,0% 23,4% 26,0% 40,6% 4,5% 54,4% 45,6% 0,7% 1,0%

http://www.val.se