Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Gällivare Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Gällivare Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gällivare Södra 1516 14,1% 19,8% 26,6% 39,5% 5,7% 57,6% 42,4% 0,2% 0,5%
Summa 1516 14,1% 19,8% 26,6% 39,5% 5,7% 57,6% 42,4% 0,2% 0,5%

http://www.val.se