Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Gällivare Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Gällivare Västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gällivare Västra 1199 15,9% 32,0% 26,4% 25,6% 4,9% 52,2% 47,8% 0,4% 0,4%
Summa 1199 15,9% 32,0% 26,4% 25,6% 4,9% 52,2% 47,8% 0,4% 0,4%

http://www.val.se