Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Gällivare Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Gällivare Centrum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gällivare Centrum 1683 14,7% 21,2% 22,9% 41,3% 4,0% 45,5% 54,5% 0,3% 1,3%
Summa 1683 14,7% 21,2% 22,9% 41,3% 4,0% 45,5% 54,5% 0,3% 1,3%

http://www.val.se