Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Heden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Heden

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Heden 1762 14,8% 27,2% 29,7% 28,4% 6,9% 50,3% 49,7% 0,3% 1,7%
Summa 1762 14,8% 27,2% 29,7% 28,4% 6,9% 50,3% 49,7% 0,3% 1,7%

http://www.val.se