Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Koskullskulle

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Koskullskulle

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Koskullskulle 1683 16,3% 31,7% 28,7% 23,3% 5,6% 55,0% 45,0% 0,4% 0,6%
Summa 1683 16,3% 31,7% 28,7% 23,3% 5,6% 55,0% 45,0% 0,4% 0,6%

http://www.val.se