Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Sjöparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sjöparken

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sjöparken 1647 17,7% 24,2% 26,6% 31,5% 4,7% 46,2% 53,8% 0,2% 0,9%
Summa 1647 17,7% 24,2% 26,6% 31,5% 4,7% 46,2% 53,8% 0,2% 0,9%

http://www.val.se