Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Malmberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Malmberget

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Malmberget 1067 20,1% 27,1% 26,8% 26,1% 5,3% 53,6% 46,4% 0,7% 3,2%
Summa 1067 20,1% 27,1% 26,8% 26,1% 5,3% 53,6% 46,4% 0,7% 3,2%

http://www.val.se