2019-05-27 11:54:42

Förtidsrösta - Uppsala

Här finns kartor och adresser till alla röstningslokaler för förtidsröstning inför valet under perioden 8 maj 2019 till och med 26 maj 2019.

Klicka på ett område i kartan, välj område i menyn till vänster eller sök i sökfältet för att hitta till en röstningslokal.

Har du frågor om röstningen i Uppsala - kontakta

Valnämnden i Uppsala kommun

http://www.uppsala.se

018-7271220

Röstningslokaler

Ort Röstningslokal Gatuadress Öppet idag
Almunge Almungebiblioteket Almunge skola, Almungeberg 14 Stängt
Björklinge Björklingebiblioteket Sandbrovägen 6 Stängt
Boländerna Bolandcity Gallerian, Stångjärnsgatan 10 Stängt
Bälinge Bälingebiblioteket Lundgårdens servicehus, Lundgårdsvägen 2 Stängt
Gåvsta Hall 2000 Gåvsta Bygdegårdsförening Konferensrum, Gåvstavägen 13 Stängt
Storvreta Storvretabiblioteket Fullerövägen 1 Stängt
Uppsala Akademiska sjukhusets bibliotek Ingång 10, Sjukhusvägen Stängt
Uppsala Brantingsbiblioteket Brantingstorg 5 Stängt
Uppsala Ekonomikum Entré 10 A, Lokstallarna, Kyrkogårdsgatan 10 A Stängt
Uppsala Eriksbergsbiblioteket Granitvägen 14 Stängt
Uppsala Fyrishov Foajé hall A, Idrottsgatan 2 Stängt
Uppsala Godtemplargården Gunsta Framtidsvägen 9 Stängt
Uppsala Gottsundabiblioteket Gottsunda Centrum, Valthornsvägen 11 Stängt
Uppsala Gränbybiblioteket Gränbyskolan, Liljefors torg 1 Stängt
Uppsala Gränbystaden (fd Gränby centrum) Norra entrén plan 1, Marknadsgatan 1 Stängt
Uppsala Nyby Servicehus Fururummet, Leopoldsgatan 5 Stängt
Uppsala SLU Sveriges Lantbruksuniversitet SLU-biblioteket, Almas allé 12 Stängt
Uppsala Stadsbiblioteket Svartbäcksgatan 17 Stängt
UPPSALA Stationsgallerian Kommuninformation, Stationsgatan 12 Stängt
Uppsala Stenhagenbiblioteket Bildnings-och kulturcentrum, Herrhagsvägen 8 Stängt
Uppsala Sävjabiblioteket Sävja Kulturcentrum, Västgötaresan 133 Stängt
Vattholma Vattholmabiblioteket Malmvågsvägen 7 Stängt
Vänge Vängebiblioteket Vänge skola, Lärarvägen Stängt

Röstningslokaler med begränsat tillträde

Röstmottagningen i dessa lokaler är främst avsedd för de som till vardags vistas här, samt för anhöriga och personal. Dessa lokaler är inte utmärkta på kartan.

Ort Röstningslokal Gatuadress Öppet idag
Järlåsa Östfora behandlingshem Östfora Järlåsa Stängt
Uppsala Polishuset Blanka, häktet Svartbäcksgatan 49 Stängt
Uppsala SiS ungdomshem Bärby Funbo-Broby 53 Stängt

http://www.val.se