2019-05-26 20:54:50

Seychellerna

Ingen röstmottagning i Seychellerna. Det går inte heller att beställa brevröstningsmaterial härifrån.

Kontakta Valmyndigheten eller en utlandsmyndighet i ett angränsande land för beställning av brevröstningsmaterial.

http://www.val.se