2019-05-27 11:54:23

Rösta i vallokal - Uppsala

Här finns kartor och adresser till alla vallokaler.

Klicka på ett område i kartan, välj område i menyn till vänster för att hitta en vallokal eller se vallokalerna i tabell nedan.

Har du frågor om röstningen i Uppsala - kontakta

Valnämnden i Uppsala kommun

http://www.uppsala.se

018-7271220

Valdistrikt Vallokal Gatuadress
Almungebygden Almunge skola Almungeberg 14
Almunge tätort Almunge skola Almungeberg 14
Balingsta-Ramsta-Hagby Ramsta skola Ramstalund
Bergsbrunna Uppsävjaskolan Akademivägen 2
Berthåga-Flogsta Voksenåsens förskola Oslogatan 127
Björklinge glesbygd Björkvallsskolan Ramsjövägen 3, Björklinge
Byggmästaren Johannesbäcksskolan Verkmästargatan 21
Byggmästarparken Servicehuset Snickaren Snickargatan 2
Bälinge glesbygd Bälinge skola Allmänningsvägen 31
Bälinge tätort Bälinge skola Allmänningsvägen 31
Börje Börje skola Börje 10
Centrala Kungsängen Navet Kungsgatan 85
Centrala Luthagen Sverkerskolan Sysslomansgatan 34
Centrala Svartbäcken Domarringens skola Swedenborgsgatan 74
Centrala Årsta Årstagården Fyrislundsgatan 66
Centrum Nannaskolan Kungsgatan 24
Dalby-Uppsala-Näs-Västeråker Dalby församlingshem Dalby 22
Danmark Danmarks skola Danmarks skolväg 4
Djäknegatan Botulvs förskola Torkelsgatan 40
Ekeby Grillska gymnasiet Ekeby bruk
Eriksberg-Håga Orstenens servicehus Granitvägen 5
Eriksberg-Marmorvägen Hågadalsskolan Granitvägen 14 C
Eriksberg-Västertorg Eriksbergsskolan Granitvägen 14A
Eriksdal Fyrisskolan Götgatan 17-21
Faringe-Bladåker Faringe Bygdegård Faringe 103
Fjärdingen Uppsala Studentkår Övre Slottsgatan 7
Funbo Funbo förskola Funbo 8
Fyrisvall-Seminariet Svartbäcksgården Svartbäcksgatan 52 A
Fålhagen-Almtuna Vaksalaskolan Väderkvarnsgatan 25
Fålhagen-Boländerna Celsiusskolan Björkgatan 8
Fålhagen-Vaksala Torg Vaksalaskolan Väderkvarnsgatan 25
Fålhagen-Östra Station Vaksalaskolan Väderkvarnsgatan 25
Gamla Storvreta Ärentunaskolan Ärentunavägen 1
Gamla Uppsala Gamla Uppsala skola Vattholmavägen 95
Gottsunda-Blomdahls väg Gottsundaskolan Valthornsvägen 13
Gottsunda centrum Gottsundaskolan Valthornsvägen 13
Gottsunda-Vårdsätra Växthusets förskola Eksätravägen 2
Gränbyparken Gränbyskolan Liljefors torg 1
Gunsta tätort Godtemplargården Framtidsvägen 9
Gåvsta Gåvsta skola Gåvstavägen 9-11
Husbyborg Tullmästarens förskola Gimogatan 15
Hällby Hällby förskola Hällbygatan 44
Jumkil-Åkerby Jumkils skola Jumkil 3
Järlåsa Järlåsa skola Gripensvärdsvägen 2
Kantorsgatan von Bahrs förskola Heidenstamsgatan 65
Knutby Knutbygården Gränsta 44, Knutby
Kungsgärdet Bergaskolan Norbyvägen 25
Kungsängens gård-Vilan Uppsävjaskolan Akademivägen 2
Kvarnen Vaksalaskolan Väderkvarnsgatan 25
Kåbo Bergaskolan Norbyvägen 25
Kåbo-Batteriparken Geocentrum Villavägen 16
Källparken Källparkens förskola Johannesbäcksgatan 78
Källsprånget Johannesbäcksskolan Verkmästargatan 21
Körveln Ångelstaskolan Vitkålsgatan 83
Lindbacken Lindbackens skola Hagtorpsvägen 55
Linnéträdgården Skolgatan 53 Skolgatan 53
Luthagen-Prästgårdsgatan Åsen Daglig verksamhet Stabby backe
Länna Länna skola Almungevägen 159
Lövstalöt Bälinge bygdegård Kyrkstigen 1, Bälinge
Malma backe-Valsätra Valsätraskolan Slädvägen 2
Mellersta Gottsunda Gottsundaskolan Valthornsvägen 13
Mellersta Sunnersta Sunnerstaskolan, Nya skolan Dag Hammarskjölds Väg 239
Mellersta Sävja Stordammens skola Västgötaresan 133
Mikaelsplan Skolgatan 53 Skolgatan 53
Nordvästra Sävja Uppsävjaskolan Akademivägen 2
Nordöstra Sävja Stordammens skola Västgötaresan 133
Nordöstra Valsätra Valsätraskolan Slädvägen 2
Norra Fålhagen Almtunaskolan Björkgatan 23
Norra Gottsunda Växthusets skola Stenhammars väg 3
Norra Gränby Liljeforsskolan Liljefors torg 1
Norra Kapellgärdet Bridgens hus Vattholmavägen 18
Norra Kungsängen Navet Kungsgatan 85
Norra Kvarngärdet Kvarngärdesskolan Thunmansgatan 47
Norra Luthagen Fyrisskolan Götgatan 17-21
Norra Löten von Bahrs skola Heidenstamsgatan 67
Norra Norby Malmaskolan Björkhagsvägen 6
Norra Nyby Nyby Servicehus Leopoldsgatan 5
Norra Salabacke BRF Leoparden Ritargatan 6C
Norra Storvreta Ärentunaskolan Ärentunavägen 1
Norra Sunnersta Sunnerstaskolan, Nya skolan Dag Hammarskjölds Väg 239
Norra Svartbäcken Domarringens skola Swedenborgsgatan 74
Norra Årsta Årstaskolan Sparrisgatan 4
Nyby gård Nyby servicehus Leopoldsgatan 5
Nåntuna Nåntunaskolan Vävstolsvägen 9
Observatoriet Engelska parken Thunbergsvägen 3H
Orphei drängars plats Vuxenutbildningen Linné Västra Strandgatan 11 A
Rackarberget Ekonomikum Kyrkogårdsgatan 10A
Rasbokil Rasbokil församlingshem Klockarbol Rasbokil
Rickomberga Eriksskolan Geijersgatan 74
Rosendal Rosendalsgymnasiet Husargatan 8
Samariterhemmet Träffpunkt Gudrun Kungsängsgatan 33 C
Sankt Johannes Ekonomikum Kyrkogårdsgatan 10 C
Sernanders väg Flogstaskolan Flogstavägen 105
Skolparken Ekonomikum Kyrkogårdsgatan 10 B
Skomakarberget Salabacke förskola Skomakargatan 28
Skuttunge Skuttunge skola Skuttungeby 260
Skyttorp-Tensta Skyttorps skola Ingång Vikstavägen
Slavsta Slavsta förskola Stålgatan 25
Sommarro Uppsala yrkesgymn. Ekeby Ekebyvägen 10
Stavby Stavby skola Stavby 108
Stenhagen-Herrhagen Östra Stenhagenskolan Herrhagsvägen 421
Stenhagen-Kvarnbo Stenhagens kulturcentrum Herrhagsvägen 8
Storvretabygden Pluggparadiset Fullerövägen 5B
Storvreta-Lyckebo Träffpunkt Medelpunkten Hasselvägen 1C
Studentvägen Engelska parken Thunbergsvägen 3L
Svartbäcken-Fyrishov Fyrishov Idrottsgatan 2
Sydvästra Luthagen Tiundaskolan Tiundagatan 26
Sydvästra Valsätra Lilla Valsätraskolan Linrepevägen 17
Södra Centrum Drabanten Bangårdsgatan 13
Södra Flogsta Grillska gymnasiet Ekeby bruk
Södra Gottsunda Dirigentens förskola Solistvägen 65
Södra Gränby Gränbyskolan Liljefors torg 1
Södra Kungsängen Kungsgatan 62 Kungsgatan 62
Södra Kvarngärdet Kvarngärdesskolan Thunmansgatan 47
Södra Norby Malmaskolan Björkhagsvägen 6
Södra Nyby Fredrika Bremerskolan Fredrika Bremersgatan 24
Södra Nåntuna Nåntunaskolan Vävstolsvägen 9
Södra Rasbobygden Gåvsta skola Gåvstavägen 9-11, Rasbo
Södra Salabacke Johannesbäcksskolan Verkmästargatan 21
Södra Sunnersta Trasthagens förskola Södra Rosenvägen 5
Södra Svartbäcken Fyrisgården Svartbäcksgatan 58
Södra Sävja Stordammens skola Västgötaresan 133
Tiundaskolan Tiundaskolan Sibyllegatan 10-12
Tornet Studiefrämjandet Ljusbärargatan 2
Tuna Tuna skola Tuna 65, Alunda
Ulleråker Emmy Rappes väg 7 Emmy Rappes väg 7
Ultuna-Ulleråker Emmy Rappes väg 7 Emmy Rappes väg 7
Vaksala-Jälla Jälla skola Jälla 201
Valsätra-Spinnrocksvägen Lilla Valsätraskolan Linrepevägen 17
Vattholma Vattholma skola Malmvågsvägen 4
Viksta Viksta Bygdegård Vikstaby 28
Vreta-Ytternäs Uppsala-Näs bygdegård Näs-Bärsta 85
Väktargatan Ringarens Förskola Väktargatan 38
Vängebygden Vänge skola Lärarvägen
Vänge tätort Vänge skola Lärarvägen
Västra Björklinge Björkvallsskolan Ramsjövägen 3, Björklinge
Västra Flogsta Flogstaskolan Flogstavägen 105
Västra Gränby Liljeforsskolan Liljefors torg 1
Västra Höganäs Träffpunkt Storgatan 11 Storgatan 11
Västra Kungsängen Socialförvaltningen Hamnesplanaden 3
Västra Löten von Bahrs skola Heidenstamsgatan 67
Västra Norby Diamantens förskola Eksoppsvägen 1
Västra Salabacke Uvengymnasiet Brantingstorget 5
Västra Stenhagen Stenhagens kulturcentrum Herrhagsvägen 8
Västra Tuna backar Tunabergsskolan Väpnargatan 19
Yrsaparken Nyby Servicehus Leopoldsgatan 5
Åkerlänna Åkerlänna bygdegård Bälinge-Berg 117
Åland-Skogstibble Ålands bygdegård Ålands Österby 235
Ärna Tunabergsskolan Väpnargatan 19
Östra Björklinge Björkvallsskolan Ramsjövägen 3, Björklinge
Östra Eriksberg Silikatets förskola Kvickstensvägen 1
Östra Fålhagen Celsiusskolan Björkgatan 8
Östra Gottsunda Mötesplats Treklangen Valthornsvägen 19 A
Östra Höganäs Kvarngärdesskolan Thunmansgatan 47
Östra Luthagen Fyrisskolan Götgatan 17
Östra Löten von Bahrs skola Heidenstamsgatan 67
Östra Stenhagen Östra Stenhagenskolan Kullerstensvägen 6
Östra Storvreta Storvretaskolan Ärentunavägen 8
Östra Sunnersta Sunnerstaskolan, Nya skolan Dag Hammarskjölds väg 239
Östra Tuna backar Tunabergsskolan Väpnargatan 19
Östra Årsta Ångelstaskolan Vitkålsgatan 83

http://www.val.se