2019-05-27 11:54:23

Rösta i vallokal - Värmdö 1 Saltarö

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Har du frågor om röstningen i Värmdö 1 Saltarö - kontakta

Valnämnden i Värmdö kommun

http://www.varmdo.se/europaval2019

070-007 52 92

Hemmesta mellanstadieskola

Matsalen
Motionsvägen 9
Öppet på valdagen 26 maj 2019
kl. 8-21

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se