2019-05-27 11:54:23

Rösta i vallokal - Djurö 3 Stavsnäs

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Har du frågor om röstningen i Djurö 3 Stavsnäs - kontakta

Valnämnden i Värmdö kommun

http://www.varmdo.se/europaval2019

070-007 52 92

Stavsnäs Bygdegård

Fyrhuset, Stora salen
Gammelbodavägen 1
Öppet på valdagen 26 maj 2019
kl. 8-21

Toalett med viss tillgänglighetsanpassning

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se